Sekcja mikrobiologii w weterynarii

Kierownik Sekcji: dr hab. Magdalena Rzewuska, prof. uczelni

Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

e-mail: magdalena_rzewuska@sggw.pl

telefon:

Rozmiar czcionki
Kontrast